Kadra

team

Agnieszka Janaszek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Należę do tych szczęśliwców, dla których praca jest prawdziwą przyjemnością, a jak mówi chińskie przysłowie “Jeśli człowiek wykonuje pracę, którą kocha, nie przepracuje w życiu ani chwili”. To właśnie kilka lat pracy w przedszkolu nauczyło mnie czerpania z kontaktu z dziećmi prawdziwej radości i satysfakcji. Z wykształcenia jestem pedagogiem i logopedą, a dodatkowo – z wykształcenia i przekonania – propagatorką glottodydaktyki i edukacji matematycznej.

We wrześniu 2018 roku ukończyłam w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie studia dające mi uprawnienia terapeuty Integracji Sensorycznej.Ta wspaniała wiedza poszerzyła moje kompetencje i wiedzę w spojrzeniu na całościowy rozwój człowieka, poczynając od dziecka, poprzez wszystkie etapy rozwojowe,  aż do dorosłości. Wyzwoliła też ogromny głód doskonalenia warszatu terapeuty o kolejne moduły poszerzające tę specjalistyczną wiedzę. Kolejny etap to szkolenie z Integracji Bilateralnej, której program szkolny ukończyłam w grudniu 2018r. uwieńczony Certyfikatem terapeuty IB. A poza tym…

Jestem absolwentką Podyplomowych Studiów  Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Podyplomowych Studiów Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowych Studiów Pedagogiki Przedszkolnej z wczesnym wykrywaniem zaburzeń rozwojowych na Uniwersytecie St.Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Logopedii na Warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 5-letnich studiów pedagogiki ze specjalnością kulturalno-oświatową na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Wiedza merytoryczna połączona z siedemnastoletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi w przedszkolu, wpłynęła na nieprzypadkowy wybór profilu i organizacji przedszkola. Prywatnie jestem mamą Wiktorii, która była szczęśliwym przedszkolakiem grupy “Promyczki” w “Małych Odkrywcach”, a obecnie jest uczennicą liceum, oraz Pawełka, który jest “Małym Odkrywcą”.

team

Nina Głodek

METODYK DYDAKTYKI POLSKIEJ

Nazywam się Nina Głodek i w przedszkolu Mali Odkrywcy mam przyjemność opiekować się polskojęzyczną kadrą pedagogiczną. Z wykształcenia jestem magistrem Pedagogiki Specjalnej z zakresu Pedagogiki Terapeutycznej. Ukończyłam również Studia z zakresu Pedagogiki Przedszkolnej z wczesnym wykrywaniem zaburzeń rozwojowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także Letnią Szkołę Glottodydaktyki w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Nauczania Zintegrowanego, Kurs Kwalifikacyjny w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą, Kurs Treningu Umiejętności Społecznych oraz szereg szkoleń dotyczących edukacji dziecięcej.

Z Małymi Odkrywcami związana jestem od samego początku ich istnienia. Ucząc, miałam okazję przejść przez wszystkie grupy wiekowe. Spod moich skrzydeł wyfrunęła jedna z pierwszych grup przedszkolnych „Promyczki”, którą miałam okazję uczyć oraz się nią opiekować. Praca z dziećmi daje mi dużo radości oraz satysfakcji, stanowiąc bardzo ważną cześć mojego życia. Miło jest patrzeć na uśmiechnięte i radosne dzieci, które poprzez zabawę mają okazję się rozwijać oraz nabywać nowe umiejętności i wiadomości, tak niezbędne na późniejszym etapie edukacji, jaką jest szkoła. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą radosnego i pełnego pozytywnej energii 9 letniego Piotra.

team

Anna Zajkowska-Gara

METODYK J.ANGIELSKEIGO

Anna  jest magistrem filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w kulturze brytyjskiej i językoznawstwie praktycznym oraz z przygotowaniem pedagogicznym (tzw. specjalizacją nauczycielską). Choć pracę magisterską pisała o Margaret Thatcher, od zawsze marzyła o tym, by zostać przede wszystkim nauczycielem.

Obecnie posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, które zdobyła ucząc języka angielskiego w szkole podstawowej, gimnazjum, na kursach w firmach oraz podczas wakacyjnych obozów językowych.   Współpracuje z przedszkolem Mali Odkrywcy od momentu jego powstania.

W naszym przedszkolu uczyła już wszystkie grupy wiekowe. Od roku szkolnego 2010/11, kiedy to świętowała dekadę swojej pracy z dziećmi, opiekuje się również naszym przedszkolnym zespołem anglistów.

team

Renata Pikuła

PSYCHOLOG

Moja ścieżka zawodowa jest zgodna z moim wykształceniem – jestem psychologiem klinicznym, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Z upływem czasu przekonuję się coraz bardziej, że kluczem do uprawiania tego zawodu jest świadome kształcenie umiejętności słuchania i rozmowy z drugim człowiekiem – bez względu na to, czy jest nauczycielem czy uczniem, dzieckiem czy rodzicem, przełożonym czy podwładnym…

Szanuję piękno języka, czy to w literaturze, czy w filmie, jednocześnie jednak (jakże często!) doświadczam, że te najważniejsze treści bywają wyrażone… poza słowami.

team

Agnieszka Markowska Dłubak

SEKRETARKA

Z przedszkolem związana jestem niemal od początku jego istnienia. Ogromną radość i satysfakcję daje mi kontakt z ludźmi, a w mojej pracy o taki nie trudno z czego się bardzo cieszę. W wolnym czasie lubię czytać ciekawe książki, szczególnie literaturę piękną.

team

Pani Iza

nauczycielka

team

Pani Asia

nauczycielka

team

Pani Ania

nauczycielka

team

Pani Dominika

nauczycielka