Oferta

Zapraszamy do Sali ćwiczeń i terapii Integracji Sensorycznej w Małych Odkrywcach.

Zapraszamy także na sobotnie zajęcia adaptacyjne w godzinach 10.00 – 12.00.

W roku przedszkolnym 2022/2023 polskojęzyczna kadra pedagogiczna przedszkola „Mali Odkrywcy” pracuje w oparciu o programy edukacji przedszkolnej Wydawnictwa Mac Edukacja

Powyższy program zgodny jest z założeniami podstawy programowej dla przedszkoli. Dzięki niemu dzieci odkrywają oraz pobudzają naturalne uzdolnienia i predyspozycje. W codziennej pracy z przedszkolakami zależy nam, zarówno na uśmiechu naszych milusińskich, którym poprzez świetną zabawę, zaplanowaną i zorganizowaną, przekażemy jak najwięcej treści edukacyjnych, jak i na spokoju wewnętrznym wszystkich Rodziców powierzających nam swoje pociechy, dla których, podobnie jak dla nas samych, dobro dzieci jest najważniejsze.

W pracy z dziećmi korzystamy z pakietów z serii „Supersmyki”. Treści dydaktyczne zawarte w powyższych pakietach są świetnie dostosowane do potrzeb naszych przedszkolaków, ich możliwości i umiejętności. Dodatkowo w pracy z dziećmi korzystamy z elementów glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego, które wdrażamy już w grupach dzieci 2,5-letnich, zaczynając od prostych ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych, oraz z elementów „Metody Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz.

W edukacji matematycznej naszych przedszkolaków korzystamy z „Dziecięcej matematyki” prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.

Jesteśmy przedszkolem sportowym i w naszym tygodniowym planie pracy znajduje się mnóstwo zajęć sportowych, takich jak: kluby sportowe, opowieści ruchowe, aikido, które prowadzone są przez profesjonalną kadrę sportową oraz codziennych ćwiczeń ogólnorozwojowych i integracyjnych, prowadzonych przez wychowawczynie grup, ułatwiających dzieciom nawiązanie kontaktu z drugą osobą i całą grupą.

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci nie zapominamy również o tak ważnej aktywności, jaką jest aktywność twórcza naszych milusińskich, którą staramy się łączyć z zajęciami dydaktycznymi, tak aby tworzyły zintegrowaną i spójną całość.

Od roku szkolnego 2018/2019 edukacja anglojęzyczna w naszym przedszkolu oparta jest na Programie nauczania języka angielskiego autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś. Program ten jest zgodny z podstawą programową (z 23 grudnia 2008r. i 30 maja 2014r.), a więc wyznacza podstawowe kierunki dla sposobu organizacji zajęć anglojęzycznych, doboru treści nauczania oraz metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Program ten jest i będzie odpowiednio modyfikowany dla potrzeb naszej placówki oraz jej charakteru.

 • język angielski – grupy dzieci 2,5 – 4 letnich, 6,5 godziny tygodniowo, grupy dzieci 5 – 6 letnich, 7,5 godziny tygodniowo
 • dydaktyka polska
 • klub sportowy
 • opowieści ruchowe
 • aikido
 • rytmika
 • plastyka
 • taniec
 • teatr
 • zajęcia sensoplastyczne
 • klub „Małego odkrywcy – gdzie odkrywamy i doświadczamy”
 • Kuchcikowo – czyli kulinarne eksperymentowanie”
 • zajęcia oraz warsztaty z zaproszonymi gośćmi (ekolog, weterynarz)
 • zajęcia wyjazdowe, w plenerze
 • comiesięczne atrakcje zawarte w przedszkolnym kalendarium.
 • nauka indywidualna gry na pianinie
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty muzyczne
 • eksperymenty
 • taniec nowoczesny
 • gimnastyka artystyczna
 • zajęcia z logopedii
 • zajęcia integracji sensorycznej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat organizacji oraz działających w naszym przedszkolu klubów, prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola lub dyrekcją. Zapraszamy!

Są to zajęcia odbywające się w roku przedszkolnym w soboty, po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie przedszkola chęci uczestnictwa w zajęciach, natomiast w okresie wakacyjnym – przez ostatnie dwa tygodnie wakacji od poniedziałku do piątku, kiedy to dzieci są już w swoich salach ze swoimi paniami wychowawczyniami. Głównym celem powyższych zajęć jest przygotowanie dzieci do tego, aby bezpiecznie i dobrze czuły się w przedszkolu i grupie przedszkolnej.

Dzięki zajęciom adaptacyjnym mają Państwo możliwość zapoznania się z panującymi w naszym przedszkolu zwyczajami, natomiast Państwa dzieci poznają nowych kolegów i koleżanki, panie wychowawczynie oraz całe przedszkolne otoczenie.

Regulamin zajęć adaptacyjnych:

1. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa, w godzinach 10.00 – 12.00 (bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci) z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych.
2. Koszt zajęć adaptacyjnych wynosi: 30 zł – w przypadku braku umowy; 20 zł – gdy umowa jest już podpisana
3. Nauczyciel prowadzący decyduje o toku zajęć, sposobie i formie zabawy
4. Rodzice biorą udział we wszystkich zabawach oraz grach proponowanych przez nauczyciela prowadzącego
5. Nauczyciel prowadzący podejmuje decyzję o możliwości oddalenia się rodzica od dziecka w trakcie zajęć
6. Rodzice reagują na niewłaściwe zachowania swoich pociech
7. Szanujemy przedszkolne zabawki oraz sprzęt
8. Robienie zdjęć oraz filmowanie jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu ze wszystkimi uczestnikami zajęć oraz nauczycielką

9. Stosujemy się do obowiązujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024
DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ZERÓWKI


Serdecznie dziękujemy wszystkim zainteresowanym Rodzicom za udział w warsztatach i rekrutacji do klasy 0 i 1 na rok szkolny 2023/2024.
Informujemy, że w dniu 4 marca zakończyliśmy rekrutację do klasy 1 oraz 0.
Pytania w sprawie ewentualnych wolnych miejsc prosimy kierować do sekretariatu szkoły Aurus lub przedszkola Mali Odkrywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji do klas 0 i 1 znajdują się na stronie szkoły Aurus  w zakładce „Rekrutacja” (https://aurus.edu.pl/rekrutacja/).

Dziękujemy i zapraszamy na kolejne warsztaty w październiku 2023

zajecia

Wybierając nasze niepubliczne przedszkole na Ursynowie w Warszawie, stawiasz na najwyższy poziom edukacji i kompleksową opiekę dla swojego dziecka. Dzięki temu może ono bezpiecznie poznawać świat, w sposób przystępny rozpocząć naukę oraz zacząć rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Celem placówki jest przede wszystkim wsparcie podopiecznych w procesie rozwoju intelektualnym, społecznym, fizycznym i emocjonalnym. Dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby wskazywać najmłodszym najefektywniejszą drogę zapoznawania się z nowymi zagadnieniami, a jednocześnie pobudzać ich kreatywność, inteligencję i samodzielność.

Decydując się na wybór naszego niepublicznego przedszkola na Ursynowie w Warszawie, zapewniasz swojemu dziecku możliwość nauki pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli. Wszystkie zajęcia są prowadzone według zatwierdzonych ministerialnie i sprawdzonych w praktyce programów edukacyjnych. Zapewniamy także szeroki wybór zajęć uzupełniających, sportowych czy adaptacyjnych i gwarantujemy nowoczesne wyposażenie oraz wysoki standard architektoniczny budynku.

Cennik

Czesne miesięczne (całkowity koszt pobytu dziecka w przedszkolu z pełnym wyżywieniem)
2500 zł
Wpisowe jednorazowo na wszystkie lata
1000 zł
W przypadku zgłoszonych nieobecności zwrot stawki żywieniowej
15 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu
Zniżki dla rodzeństwa. 10% zniżki dla drugiego dziecka z wyłączeniem stawki żywieniowej.
kredki

Zapewnij swojemu dziecku najlepszy start

W naszym przedszkolu stosujemy najskuteczniejsze metody nauczania dzieci. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną, świetnie przygotowaną kadrę.

Chce zapisać moje dziecko

KONTYNUACJA NAUKI W NASZEJ SZKOLE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa AURUS powstała w odpowiedzi na potrzeby Rodziców oraz z konieczności kontynuowania programu wychowania i nauczania dzieci z naszego Dwujęzycznego Przedszkola Sportowego "Mali Odkrywcy", równie gorąco zapraszamy do nas dzieci z innych przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Dowiedz się więcej
aurus